Momsrevision

Publisert: 29.10.2015 av Kjell Anders Pedersen  

Betalar ditt företag rätt moms?

Eneas Revision har under 10 år erbjudit företag hjälp med betalning av moms. Våra tjänster inkluderar både inrikes- och utrikesmoms. Enligt vår erfarenhet är det många företag som har stora utestående momsbelopp som enkelt kan återfås med hjälp av Eneas momstjänster. De flesta av våra kunder är mellanstora till stora företag och vi har huvudsakligen välkända företag i vårt kundregister.

Moms på tjänsteresor

Eneas Revision fokuserar på områden där vi upplever att företag gör bristfälliga momsavdrag. Moms på tjänsteresor, elektronisk kommunikation och angränsande områden är några exempel. Vi upplever att stora företag inte alltid drar av moms på sina tjänsteresor, eller på sina kontorskostnader. Eneas revision har både kompetensen och systemen för att hjälpa kunden med detta. Tack vare preskriptionsbestämmelser kan vi korrigera momsavdrag flera år tillbaka och det finns därmed stora pengar att återfå.

Kostnader i utlandet

Gör ditt företag utrikesresor, eller har ni andra utrikeskostnader inom företaget? Även i detta fall kan Eneas Revision hjälpa er att återfå momskostnader. EU har ett system för momsåterbetalning över landsgränser och det innebär att ditt företag kan återfå moms på utländska varu- och tjänsteköp, enligt varje enskilt lands bestämmelser.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ePortal: Komplett översikt över elförbrukning per timme i kollektivområden och hyresgästytor

Publisert: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

Eneas nättjänst «kollektivmätning» är skräddarsydd för köpcentrum och andra fastigheter med flera hyresgäster. Vårt system är anpassat för att du som förvaltare genom en ePortal ska få en bra översikt över elförbrukningen i din fastighet.

Korrekta mätarvärden

Vi använder automatiskt avlästa timmätare som installeras hos alla hyresgäster och i kollektivytor, och som löpande registrerar och kontrollerar värden. Utöver att mäta och granska enskilda hyresgästers och kollektivytors förbrukning så kontrollerar vi även att den uppmätta förbrukningen på nätägarens huvudmätare överensstämmer med alla undermätare.

Tillgång till information

Alla mätarvärden som samlas in finns tillgängliga för förvaltare via ePortalen. Genom den får du snabbt och enkelt en översikt över alla elmätare och all elförbrukning i fastigheten. Du kan vid behov logga in på ePortalen via Eneas hemsida.

Eneas ePortalen

Översikt över mätare och hyresgäster

I ePortalen kan du se samtliga elmätare i fastigheterna som du förvaltar, samt mätarnummer, mätarnamn och vem som är registrerad som konsument.

Varje hyresgäst får översikt över sina egna förbrukning

Alla kunder kan logga in i ePortalen för att ta del av sin egna förbrukning och jämföra den med tidigare perioder.

Gruppering av konsumenter

Med ett klick kan förbrukningen grupperas enligt «förvaltare», «hyresgäst» och «lediga lokaler», så att det snabbt och enkelt går att följa utvecklingen.

Effekttoppar

I ePortalen är det enkelt att avläsa effekttoppar under olika perioder. Du kan klicka på pelarna som visar mätarvärdena för ytterligare information om förbrukning ända ner till timnivå. Periodiska effekttoppar är markerade med en röd prick så att du enkelt kan se under vilka tidpunkter de inträffat.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail