”Elhub” har införts i Danmark och Norge. Svenska elnät kommer i sommar presentera den svenska versionen.

Publisert: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Dagens elmarknad är svårbegriplig för de flesta konsumenter. Man måste förhålla sig till en eller flera nätägare, samt en eller flera elleverantörer. Många tror dessutom att nät och el är samma produkt. Marknadsaktörerna har historiskt sett haft monopol och agerat långsamt, vilket har fått följder i Danmark och Norge. Danmark etablerade sin Elhub 2013, medan Norge sedan 2013 förberett sin version för lansering under 2017. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av Regeringskansliet att utveckla en central informationsmodell för den svenska elmarknaden. I juni 2016 kommer den första presentationen om databasens etablering och efterverkan.

Den norska Elhuben

Kort sammanfattat så ska Elhub samla in mätarinformation från alla mätare i hela Norge. Samtliga nätägare ansvarar för att deras information skickas till den centrala databasen. Elleverantörerna får i sin tur tillgång till den vilket leder till en mer effektiv drift genom förenklad kommunikation. Elhub kommer skapa en effektiv konkurrens och målsättningen är att leverantörerna ska utnyttja teknologin till max för driva diversifieringen. I figuren nedan har Statnett skapat en skiss som visar skillnaden på informationsutvecklingen mellan dagens elmarknad och marknaden när Elhub har etablerats. Som man ser så förenklas kommunikationsutvecklingen mellan nät- och elföretag. Allt lagras i knytpunkten Elhub och varje enskild aktör kan själv hämta information vid behov.
Informationsutveckling: Dagens elmarknad vs. Elmarknaden med Elhub

Eneas- Elhub
Källa: Elhub.no

Fördelar?

Det beräknas att den norska Elhuben kommer generera ett antal fördelar. Några av de viktigaste är:

• Den allra första och kanske största förändringen är att alla elleverantörer kommer behöva fakturera el och nät på samma faktura. En effektiv distribution av högkvalitativa mätarvärden kommer dessutom ge en mer detaljerad faktura.
Tidigare tillät inte NVE att nätägare fakturerade el och nät på samma faktura. Allt för att behålla en effektiv konkurrens på marknaden. Elhub eliminerar dessa element då elleverantörer måste fakturera el och nät samtidigt.

• Nätägarna får mindre ansvarsområde och därmed bör de bli ännu effektivare. Detta kommer märkas genom lägre priser och/eller förbättrade nät. Elhub kommer ta hand om del av uppgifterna som nätföretagen i dag ansvarar för, och man räknar med att det kommer resultera i stora kostnadsbesparingar.

• Information om din elförbrukning kommer finnas lättillgängligt. Denna information gör det möjligt att effektivisera energistyrningen och användandet av ett antal nya tjänster som utgår från ens förbrukningsmönster. Man beräknar att Elhub kommer bli startskottet för etableringen av ett flertal nya viktiga tjänster och produkter.

Norge använder ännu manuellt avlästa mätare. Bakgrunden till Elhub-projektet är att Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) 2011 beslutade att alla konsumenter ska få AMS-mätare, även kallat smarta elmätare, installerade innan 2019. Elhub-projektet startade 2013 och beräknas vara helt etablerat januari 2017. Marknaden har stora förhoppningar på att detta är första steget till att modernisera elhandeln. Syftet med Elhub och AMS är att skapa en enklare vardag för både el- och nätleverantörer, och givetvis konsumenter.

Källor:
http://ei.se
http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/forenkling-av-elmarknaden-underlattar-for-kunden/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail