Vilka är Eneas?

Publisert: 21.03.2015 av Thomas Hakavik  
  • Har du hört talas om Eneas?
  • Har Eneas någon gång ringt eller hjälpt dig?
  • Vem är Eneas och vad erbjuder vi?

Som färdigutbildad civilekonom 1995, och med erfarenhet från sommarjobb på energibolag, fick jag en idé om att utmana energibranschen. Varför? Liberaliseringen av energimarknaden i Norge 1993 hade lett till:

  • Oöverskådlig marknad med många energileverantörer
  • Komplicerat regelverk som få företag förstod

Jag visste att ett antal företag med stor energiförbrukning hade ingått ogynnsamma avtal med energileverantörerna. En del av dem blev felaktigt fakturerade utan att företagen reagerade. Detta är bakgrunden till att jag startade Eneas och vårt första tjänsteområde.

Eneas Energirevision är en fakturakontrolltjänst som hjälper Eneas företagskunder att få pengar återbetalda.

Jag märker än idag att företagskunder inte har någon god kunskap om sina elfakturor och det finns fortfarande ett stort behov av energirevision på marknaden. Detta gäller både i Sverige och i Norge där 1 av 5 företagskunder vi granskar betalar för mycket på sina elräkningar.

Varför är el så svårt att förstå?

Alla pratar om el, medan branschen pratar om energi, energiavtal och nät. Energi är det som skickas ut genom din kontakt och nätet är sladden som fraktar elen. De flesta förstår detta, men ändå så är el svårt att förstå.

Elnät?

Mätning och redovisning av nät och förbrukning är något som ett elverk utför. Ett elverk är en verksamhet som hanterar elektrisk energi. Det är enkelt, så länge man mäter en fastighet med bara ett företag som betalar för elförbrukning och elabonnemang. När en fastighet består av flera företag eller hyresgäster är det ofta fastighetsägaren som måste fördela elen och gemensamma elkostnader på egen hand, även om elverket tar betalt för all administration. Detta är grunden till att vi 1996 startade Kollektivmätning (Energiadministration).

Eneas Kollektivmätning (Energiadministration) övertar fastighetsdriften från elverket och utför korrekt och automatisk mätning, samt redovisning av hyresgästernas förbrukning. Detta medför inga extrakostnader för vare sig fastighetsägare eller hyresgäster. Hyresgästerna väljer dessutom själva vem de vill ha som elleverantör.

”Den rimligaste och mest miljövänliga energin är den som inte används”

Genom Kollektivmätning får vi en exakt bild av hur ett företag förbrukar el. Det ger oss möjlighet att ge råd och vägledning till företagskunder och fastighetsägare om hur de kan bruka så lite el som möjligt. Det är alltid roligt att berätta att det första kontraktet vi tecknade var med Aker Solutions 1998 då Eneas fick i uppgift att utveckla energieffektiva åtgärder.

El = Energi + Nät

Det finns otaliga energiavtal tillgängliga. För att göra det enkelt för våra kunder har vi etablerat Samköp av el. Med åren har vi lagt mer fokus på små och mellanstora företag som aldrig får några stordriftsfördelar i och med energiinköp. Det är idén bakom Eneas Samköp, där vi placerar alla elinköp i större portföljer som ger oss god förhandlingsmöjlighet och översikt över marknaden.

Vi tar hand om elinköpet så våra kunder istället kan använda den tiden till att utveckla sin kärnverksamhet.

Mer information och artiklar:

 

Eneas Sverige

Eneasenergy.se

Eneas Sverige Blogg

Eneas Sverige Nyheter

Eneas Sverige FAQ

Det händer i Eneas

Det skjer i Eneas

Eneas utomlands

Eneas Energy

Eneas Norge

Eneas Finland

Eneas FAQ

Eneas Nett

Eneas Blogg

Sahkonhankinta

Sosiala medier

Eneas Linkedin

Eneas Facebook

Eneas Wiki

Eneas Google+

Eneas Twitter

Referenser

IKT Norge

NELFO

Sysco

Forhandler.no

Eneas Groups integritetspolicy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail