VENI Energy Group is on a quest to greenify all energy production!

Publisert: 10.03.2021 av Tore Christian Lie  

One of the most crucial challenges facing mankind today is rising temperatures driven by human activity. We are consuming resources at an increasing pace, we are polluting through production processes, we are not engineering things to last, and we are replacing rather than repairing – and we are way too slow in switching from dirty to environmentally friendly energy. Energy production at large is a significant pollutant, and we need to increase the share of renewable energy and decrease fossil based energy production and consumption. And we need to do it now!

VENI Energy Group was a pioneer in Environmentally Friendly Energy! We introduced Certificates of Origin as standard from 2014. We could have offered our customers less expensive energy, and maybe sold greater volumes, had we not insisted on Green Energy. But we are on a quest. Only through consumers demanding environmentally friendly energy will we be able to increase its production share, and over time phase out black energy.

Here in the Nordics almost all energy production in non-fossil, and we perceive ourselves as mostly consuming clean energy. But that is not the way it works. Authorities in the Nordics and across Europe have developed a scheme with Certificates (or Guarantees) of Origin (GoOs). This means that all environmentally friendly energy production, and also other non-fossil energy production, are allocated GoOs. How many each production facility is allocated is a function of type of energy production and production capacity. The producers are allowed to sell their certificates at market prices. This gives an incentive to focus on, and develop, environmentally friendly energy production.

As more and more businesses insist on having a green profile, the demand for GoOs increases, and most GoOs from Nordic energy production are sold to buyers on the European continent.

This means that unless you buy GoOs with your energy, across the Nordics on average the electricity you buy is only 5.3 percent from renewable production! 46.5 percent is black energy (fossil based).

Thus far, VENI Energy Group has greenified more than 4.300.000.000 kWh of annual electricity consumption – across Norway, Sweden and Finland. Since VENI Energy Group entered Finland in 2018, more than 1.000.000.000 kWh annual electricity consumption has been greenified – mostly for private companies, but also some municipalities and other public entities. And we are convincing more and more companies and public entities to go green every year. The cost for each customer is a small share of the energy cost – but the change in energy production that it supports is huge!

The quest continues! VENI Energy Group promotes environmentally friendly energy!

Kjell Martin Grimeland
CEO
VENI Energy Group and Eneas

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ta vara på miljön och sådant

Publisert: 21.02.2020 av Tore Christian Lie  

Vår bransch har stort fokus på grön energi och ursprungsgarantier som återigen säkrar att vi förvaltar jordens resurser på ett miljövänligt sätt.
Vi värdesätter alla företagskunder högt och speciellt de som tänker över sitt miljöansvar och använder sig utav grön energi.

Som miljöfyrtorn är vi också intresserade av andra sätt som tar vara på miljön.
Många kopplar en sådan certifiering till miljövänlig sortering av avfall.
Ett miljöfyrtorn är så mycket mer än det!

Certifieringen sätter krav på sällskapet och säkrar goda instruktioner för uppföljning av anställda, kunder och leverantörer.
Miljöhänsyn i form av energiproduktion och avfall är viktigt, och från ett HR-hjärta så betyder det väldigt mycket att ta vara på det psykiska arbetsmiljön.

Viktiga begrepp för att säkerställa en god psykosomatisk arbetsmiljö är: 

«Andra framför sig själv»
«Ge varandra kompispassningar»
«Lyckas genom andra»

Om man får andra att jobba i linje med sådana igenkännliga begrepp så skapar man en stark teamkultur och inte minst stora arbetsmiljöfördelar för både anställda och företaget på lång sikt! Kör på 🙂

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas nämns i internationell teknik blogg

Publisert: 05.05.2017 av Tore Christian Lie  

WideInfo.org är en online och daglig källa till information om omvärlden. I sin artikel om de växande trender inom energisektorn, drar de fram Eneas affärsmodell som kombinerar förutsägbarhet genom prisgarantier och resultat genom säkringsstrategier som är anpassade för att marknadsförhållandena ändras. Här hämtar du upp hur besparingarna på grund av denna förs vidare till kunderna när marknadspriserna sjunker och de fördelar det ger.

Läs mer här:

https://wideinfo.org/emerging-trends-in-the-energy-sector/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Elcertifikatsförordningen har gjort Sverige till den största vindkraftsproducenten i Skandinavien

Publisert: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Med den svensk-norska elcertifikatsförordningen har Sverige gått om danskarna som den största vindkraftsproducenten i Skandinavien. Under 2015 motsvarar handeln av elcertifikat 8,8 % (14,3 % i Sverige) av den förbrukade elektriciteten. Nästa år ökar denna kvot till 10,8% (14,4 % i Sverige).

Förordningens målsättning är att säkerställa 26,4 TWh ny förnybar energiproduktion innan slutet av 2020. Från och med den 1 juli 2015 har det i elcertifikatssystemet godkänts och antagits en årsproduktion på 12,5 TWh. Av detta produceras 10,4 TWh I Sverige och 2,1 TWh I Norge, enligt siffror från NVE och Energimyndigheten.

På grund av skillnaderna av i ramvillkoren för Norge och Sverige blir därmed huvuddelen av resurserna från certifikatsförordningen investerade i Sverige. Den svenska vindkraftsproduktionen har varit större än Danmarks varje månad från juni 2014 till juli 2015 rapporterar Sysla Grønn, på bakgrund av siffror hämtade från SCB.

Avtalet som har ingåtts förpliktigar konsumenterna att köpa elcertifikat fram till 2035. Kvotplikten är högst under 2020 då den ska motsvara 18,3 % (19,5 % i Sverige) av den underliggande förbrukningen.

Det råder delade meningar om den svensk-norska elcertifikatsförordningen, men så länge som den består kommer dent vara en obligatorisk lagstadgad del av energihandeln. För Eneas Services är detta ett av elementen som följs upp och kontrolleras I samköpsportföljerna på kundernas vägnar. Översikt och granskning av denna marknad kommer vara extra viktig under de kommande åren, då kvotplikten stiger när elcertifikaten utgör en större andel av elkostnaderna.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail