Ta vara på miljön och sådant

Publisert: 21.02.2020 av Tore Christian Lie  

Vår bransch har stort fokus på grön energi och ursprungsgarantier som återigen säkrar att vi förvaltar jordens resurser på ett miljövänligt sätt.
Vi värdesätter alla företagskunder högt och speciellt de som tänker över sitt miljöansvar och använder sig utav grön energi.

Som miljöfyrtorn är vi också intresserade av andra sätt som tar vara på miljön.
Många kopplar en sådan certifiering till miljövänlig sortering av avfall.
Ett miljöfyrtorn är så mycket mer än det!

Certifieringen sätter krav på sällskapet och säkrar goda instruktioner för uppföljning av anställda, kunder och leverantörer.
Miljöhänsyn i form av energiproduktion och avfall är viktigt, och från ett HR-hjärta så betyder det väldigt mycket att ta vara på det psykiska arbetsmiljön.

Viktiga begrepp för att säkerställa en god psykosomatisk arbetsmiljö är: 

«Andra framför sig själv»
«Ge varandra kompispassningar»
«Lyckas genom andra»

Om man får andra att jobba i linje med sådana igenkännliga begrepp så skapar man en stark teamkultur och inte minst stora arbetsmiljöfördelar för både anställda och företaget på lång sikt! Kör på 🙂

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Eneas nämns i internationell teknik blogg

Publisert: 05.05.2017 av Tore Christian Lie  

WideInfo.org är en online och daglig källa till information om omvärlden. I sin artikel om de växande trender inom energisektorn, drar de fram Eneas affärsmodell som kombinerar förutsägbarhet genom prisgarantier och resultat genom säkringsstrategier som är anpassade för att marknadsförhållandena ändras. Här hämtar du upp hur besparingarna på grund av denna förs vidare till kunderna när marknadspriserna sjunker och de fördelar det ger.

Läs mer här:

https://wideinfo.org/emerging-trends-in-the-energy-sector/

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Elcertifikatsförordningen har gjort Sverige till den största vindkraftsproducenten i Skandinavien

Publisert: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Med den svensk-norska elcertifikatsförordningen har Sverige gått om danskarna som den största vindkraftsproducenten i Skandinavien. Under 2015 motsvarar handeln av elcertifikat 8,8 % (14,3 % i Sverige) av den förbrukade elektriciteten. Nästa år ökar denna kvot till 10,8% (14,4 % i Sverige).

Förordningens målsättning är att säkerställa 26,4 TWh ny förnybar energiproduktion innan slutet av 2020. Från och med den 1 juli 2015 har det i elcertifikatssystemet godkänts och antagits en årsproduktion på 12,5 TWh. Av detta produceras 10,4 TWh I Sverige och 2,1 TWh I Norge, enligt siffror från NVE och Energimyndigheten.

På grund av skillnaderna av i ramvillkoren för Norge och Sverige blir därmed huvuddelen av resurserna från certifikatsförordningen investerade i Sverige. Den svenska vindkraftsproduktionen har varit större än Danmarks varje månad från juni 2014 till juli 2015 rapporterar Sysla Grønn, på bakgrund av siffror hämtade från SCB.

Avtalet som har ingåtts förpliktigar konsumenterna att köpa elcertifikat fram till 2035. Kvotplikten är högst under 2020 då den ska motsvara 18,3 % (19,5 % i Sverige) av den underliggande förbrukningen.

Det råder delade meningar om den svensk-norska elcertifikatsförordningen, men så länge som den består kommer dent vara en obligatorisk lagstadgad del av energihandeln. För Eneas Services är detta ett av elementen som följs upp och kontrolleras I samköpsportföljerna på kundernas vägnar. Översikt och granskning av denna marknad kommer vara extra viktig under de kommande åren, då kvotplikten stiger när elcertifikaten utgör en större andel av elkostnaderna.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail